O nama

O nama

EDURI je skraćen naziv za edukaciju i ranu intervenciju, a čini ga skupina profesionalaca koja osmišljava projekte za djecu s teškoćama u razvoju. Upoznati smo s trenutnom situacijom i želimo u našu zajednicu mijenjati na bolje.

Svojim angažmanom osnažujemo najranjiviju populaciju u društvu, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Zajedno želimo omogućiti djeci korištenje nužno potrebnih terapija, omogućiti im korištenje suvremenih tehnoloških proizvoda i rehabilitacijskih pomagala.

EDURI osmišljava i provodi projekte, radimo zajedno za dobrobit najpotrebnijih.

EDURI pomaže.